Kategorie:OsTicket

Z wEBH.wiki
Přejít na: navigace, hledání

osTicket

Osticket logo.png

je systém pro podporu zákazníkům (HelpDesk nebo také Ticket systém). Umožňuje přehlednou evidenci požadavků (ticketů) vašich zákazníků, jejich přidělování jednotlivým pracovníkům, sledování postupu vyřizování požadavku, evidenci zákazníků, kontaktů a vedení historie jejich požadavků. Přístup do systému je strukturovaný, oprávněný pracovník má přístup pouze k informacím podle svého pracovního zařazení (ředitel / technický manažer / technik / obchodník …) a je chráněn uživatelským jméno a heslem.

Součástí systému je také uživatelský portál prostřednictvím kterého mohou zákazníci zadávat vlastní požadavky a po autorizaci také sledovat stav jejich vyřizování. Registrovaní zákazníci mají také přístup k databázi znalostí, odpovědím na často kladené otázky (FAQ).

S kvalitním HelpDesk systémem se nestane, že by vám některý z požadavků vašeho zákazníka „zapadl pod stůl“.

Co umí osTicket?

Helpdesk schema.jpg
  • přijímá požadavky zákazníků prostřednictvím zákaznického portálu, e-mailu nebo zadáním požadavku v administraci systému pracovníkem
  • podle kategorie požadavku jej přidělí k řešení příslušnému oddělení nebo pracovníkovi (přidělení může také provádět manažer oddělení nebo týmu)
  • jednotliví pracovníci jsou o nových požadavcích informováni e-maily a po přihlášení do administrace systému pak řeší své přidělené požadavky
  • každý požadavek má svoji historii, kterou může vidět také zákazník po přihlášení v zákaznickém portálu
  • o přijetí nového požadavku, jeho řešení i ukončení je zákazník informován e-mailem
  • podle kategorie je požadavku přidělen také termín splnění jehož překročení je avizováno e-mailem příslušným pracovníkům a manažerům
  • k požadavku je možné psát interní poznámky, které se ukládají do historie, zákazník je však nevidí
  • osTicket umožňuje také evidenci úkolů jednotlivých pracovníků, oddělení nebo týmů
  • vedení Báze znalostí (FAQ), která může být dostupná pouze pracovníkům v administraci nebo i zákazníkům přes webový portál
  • vedení Předpřipravených odpovědí, které je možné odesílat zákazníkům na jedno kliknutí myší nebo automaticky po přijetí požadavku a jeho vyhodnocení filtrem